Biografie
Peter van Stralen heeft een opleiding tot grafisch vormgever gevolgd aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Tijdens die studie is zijn belangstelling voor de fotografie gewekt. Sindsdien is hij als autonoom fotograaf actief, waarbij het zwaartepunt van zijn werk op het terrein van de geënsceneerde zwart-wit fotografie ligt.
Daarnaast is hij als fotograaf actief in de wereld van kunst en cultuur in het algemeen.
Motivatie
Peter van Stralen koestert een diepe bewondering voor danseressen, omdat zij in staat zijn, kracht en schoonheid op een heel natuurlijke manier met elkaar te verenigen.
In de afgelopen jaren hebben zich meerdere danseressen bereid verklaard om aan zijn fotoprojecten deel te nemen. De interactie tussen deze onderling zeer verschillende jonge vrouwen enerzijds en zijn eigen (foto-)grafische achtergrond anderzijds is bijzonder waardevol gebleken: ‘Ik ben alle betrokken danseressen, in het bijzonder van het dansgezelschap Introdans, veel dank verschuldigd voor de inspanningen en de inspiratie die zij mij tijdens talloze fotosessies hebben willen geven. Deze foto’s beschouw ik dan ook niet alleen als mijn, maar ook als onze beelden’.
Na de publicatie van zijn fotoboek ‘FIGUREN’ in 2001 heeft hij geprobeerd, de vrouwelijke lichaamsvormen nog wat verder te vervreemden dan dat al in ‘FIGUREN’ het geval was. De foto’s uit deze nieuwe serie noemt hij nu: ‘ODD BODIES’.
In de gangbare modellen- en naaktfotografie treft men helaas maar al te vaak tamelijk voorspelbare of zelfs banale foto’s aan. Daarom heeft hij ervoor gekozen om de vrouwelijke lichaamsvormen vanuit een ander perspectief te belichten: noch alledaags, noch erotisch, maar eerder merkwaardig. Vrouwen zijn voor hem immers niet alleen maar vertrouwd en zinnelijk, maar ook aangenaam wonderlijk en verrassend veelzijdig. Deze fotoserie weerspiegelt daarom zijn verwondering over de vrouw in het algemeen en over deze danseressen in het bijzonder.
Stijl
Peter van Stralen beschouwt zichzelf als een tweedimensionaal beeldhouwer die werkzaam is in het grensgebied tussen fotografie en beeldende kunst.
Zijn stijl is sterk beïnvloed door zijn achtergrond als graficus: die stijl is tamelijk direct en eenvoudig. Daarom heeft hij ook op een ongecompliceerde wijze met de lichaamsvormen van de danseressen gespeeld: ‘minder’ is naar zijn mening meestal: ‘meer’. In die zin is hij een minimalist.
Zowel vorm als compositie spelen een belangrijke rol in zijn werk, en omdat kleur naar zijn mening vaak alleen maar afleidt van de essentie van een beeld, geeft hij de voorkeur aan zwart-wit materiaal.
Om modieuze of tijdgebonden invloeden op zijn foto’s te vermijden heeft hij zijn beelden opzettelijk in een vrijwel tijd- en ruimteloze omgeving gecreëerd. Aangezien de danseressen als vertolksters fungeren, heeft hij ook geprobeerd om iedere identificatie met de persoon achter de figuur op de foto te voorkomen en zodoende de nadruk volledig op de gefotografeerde vorm te leggen.
Zoals de beweging van de dans het lichaam tot telkens nieuwe vormen drijft, die ten slotte in een nieuwe choreografie uitmonden, zo is deze fotoserie zelf uiteindelijk ook tot een soort fotografische choreografie geworden.
Techniek

Peter van Stralen werkt momenteel met een Nikon D3x camera, een 24 – 70mm 1:2.8 G ED Nikkor AF-S zoom objectief en een 85mm 1: 1.4 G Nikkor AF-S objectief.

Alle opnamen zijn in de studio gemaakt met Bowens Esprit 1000 flitsapparatuur.